EN || RU || DE

Modulární Laboratoře

Činnost BRK Technologies se nezaměřuje pouze na teritorium Ruské federace, ale poskytuje služby také v Bělorusku a Kazachstánu.


  • analýza ropy
  • analýza vod
  • analýza odpadů, kalů, sedimentů a zemin
  • analýza plynných vzorků
  • ekotoxikologie
  • agrochemie

Fasáda

Interiér

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy MAG
Procesní plynové chromatografy MAG P
Downloads
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
Akustická kamera pro detekci úniku plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
FITINKY

Fitinky, Ventily, Filtry
Internetový obchod
Konverter fitinků
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře