EN || RU || DE

Systemy pro analýzu plynů


  • Procesní plynová chromatografie
  • Analýza při frakcionaci plynů
  • Analýza pyrolýzních plynů
  • Analýza LNG

Procesni analytický komplex pro analýzu pyrolytických produktů

Online analýza složení plynných produktů procesu pyrolýzy – termického rozkladu s následným výpočtem z jejich fyzikálně-chemických vlastností, včetně výhřevnosti, relativní a absolutní hustoty, kompresibilitního faktoru, Wobbeho indexu (v souladu s ISO 6976), Metanoveho čísla, dolní mezí výbušnosti LFL (lower flammability limit, Dolní mez výbušnosti je dolní mez rozsahu výbušnosti). horní mezí výbušnosti UFL (upper flammability limit, Horní mez výbušnosti je horní mez rozsahu výbušnosti).

Analytical Complex for quality control of pyrolysis gas
Pyrolysis Complex

Analýza při frakcionaci plynů

Analýza LNG

Analytical Complex for quality control of liquefied natural gas (LNG) and tank return gas (TRG)
LNG Complex Description

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy MAG
Procesní plynové chromatografy MAG P
Downloads
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
Akustická kamera pro detekci úniku plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
FITINKY

Fitinky, Ventily, Filtry
Internetový obchod
Konverter fitinků
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře