EN || RU || DE

Procesní plynové chromatografy MAG

Procesní plynový chromatograf MAG


  • Procesní analýza: H2S, C1SH-C4SH, С1 – С12, СО2, N2+O2 atd.
  • Dotykový displej

Vlastnosti:

MAG je používán v plynárenství a ve všech odvětvích výroby čistých chemických látek, rafinace a zpracování uhlovodíků. Chromatograf MAG poskytuje všechny informace o kvalitě zemního plynu a bioplynu a jejich fyzikální vlastnosti jako spalné teplo a hustota, které jsou potřebné pro mnoho aplikací při operacích se zemním plynem, především fiskální měření energie.

Modifikace:

Kvalita a fyzikální vlastnosti zemního plynu

Kvalita a fyzikální vlastnosti bioplynu

Kvalita a fyzikální vlastnosti LNG

Kvalita a fyzikální vlastnosti ropných plynů

Síra v zemním a bioplynu

Methanol v zemním plynu

Kvalita a fyzikální vlastnosti syntézních plynů

Specifikace:

Komponenty (MAG):

do С9, СО2, N2+02

Komponenty (MAG-S):

sirovodík, merkaptany

Přesnost měření (MAG):

4 ppm

Přesnost měření (MAG-S):

0,15 mg/m3

Metan

40 - 99,97%

Ethan

0001 - 15%

Propan

0001 - 6,0%

Isobutan

0001 - 4,0%

n-butan

0001 - 4,0%

Isopentan

0001 - 2,0%

n-Pentan

0001 - 2,0%

Neopentan

0,0005 - 0,05%

Hexany + vyšší

0,0005 - 0,05%

Oxid uhličitý

0,0005 - 10,00%

Dusík + kyslík

0,0005 - 15%

Krytí

IP65

Značení zařízení do výbušného prostředí

II 2G Ex db IIB+H2 T4 Gb

Rozmery

365x310x465 mm

Interface

RS485, RS485 jiskrově bezpečný, RS232, Ethernet, opticky Ethernet, GSM/GPRS

Napětí

220 V, 50 Hz

Hmotnost

40 kg

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy MAG
Procesní plynové chromatografy MAG P
Downloads
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
Akustická kamera pro detekci úniku plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
FITINKY

Fitinky, Ventily, Filtry
Internetový obchod
Konverter fitinků
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře