EN || RU || DE

Pyrolýza metanu

Pilotní zařízení s indukčním reaktorem pro pyrolýzu metanu a obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem.

Jednotka umožňuje výrobu zeleného vodíku pyrolýzou methanu bez emisí CO2, snížení koncentrace CO2 v přiváděném bioplynu a přípravu chromatograficky ověřených směsí obsahujících vodík.

Návrh pilotního závodu umožňuje snadnou výměnu katalyzátorů a inhibitorů v rámci testování inovativních metod ke zvýšení přeměny methanu a zlepšení kvality produktu.

Systém umožňuje získat plyny obsahující vodík, extrahovat čistý vodík ze směsí obsahujících vodík a připravit směsi obsahující vodík dané kvality.

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy MAG
Procesní plynové chromatografy MAG P
Downloads
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
Akustická kamera pro detekci úniku plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
FITINKY

Fitinky, Ventily, Filtry
Internetový obchod
Konverter fitinků
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře