EN || RU || DE

Technologické kontejnery

Technologické kontejnery sloužící k provozování, či uskladnění technologických zařízení různých druhů.


  • pozinkovaný rám
  • protipožární nátěr
  • požární odolnost kontejneru: EI60
  • řešení pro zóny ATEX
  • splnění legislativních a bezpečnostních požadavků

Technologické kontejnery

Kontejnery pro analýzu

Kompletní funkční odzkoušení celé výbavy kontejneru včetně tlakových zkoušek před expedicí.

Ochrana před nežádoucími vlivy okolí a zásahem nepovolaných osob.

Možnost umístění v hale nebo venku bez stavebních úprav.

Nízké náklady na montáž a připojení a vysoká hustota počtu měření na plochu.

Vybavení kontejneru topením a klimatizací při umístění venku nebo nevytápěné hale.

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy MAG
Procesní plynové chromatografy MAG P
Downloads
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
Akustická kamera pro detekci úniku plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
FITINKY

Fitinky, Ventily, Filtry
Internetový obchod
Konverter fitinků
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře