EN || RU || DE

REFERENCE


  • Služby a dodávky

2023

Alternative Energy Systems a.s. (Czech Republic)

SSSI (United Kingdom)

Systém komprese pyrolýzního plynu. Systém je určen pro separaci ochlazeného pyrolýzního plynu, který prošel primárním čištěním a ochlazením, na 3 plynné a jednu kapalnou frakci s následným skladováním plynných frakcí ve svazcích vysokotlakých lahví. Pyrolýzní plyn je do systému přiváděn potrubím 50 mm o tlaku nepřesahujícím 1 bar a teplotě nepřesahující 35°C, očištěný od síry a vysoce korozivních složek. Pomocí tří kompresorů o výkonu 25 m3 za hodinu (každý) je pyrolýzní plyn stlačován a přiváděn do separace. Kondenzát, což je lehká uhlovodíková hořlavá kapalina, je ze systému odváděn přes vysokotlakou nádrž (provozní tlak 200 bar). Odvod kondenzátu je v rámci dodávky realizován odbočkou DN20 na vnější stěnu kontejneru. Tlak kondenzátu v systému je 200 bar. Stlačený plyn prochází absorpčními kolonami, které zajišťují jeho separaci na lehkou frakci obsahující zvýšenou koncentraci vodíku a těžkou frakci. Každá frakce je skladována při tlaku 200 barů v příslušném svazku vysokotlakých lahví, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti kontejneru. Kontejner je vyroben v provedení ATEX.

2023

Socrate S.P.A. (Italie)

Snam S.p.A. (Italie)

Hydrogen-ready process gas chromatographs // Procesní plynové chromatografy připravené na vodík.

2022

Alternative Energy Systems a.s. (Czech Republic)

Green-Future.cz a.s.

Systém komprese pyrolýzního plynu. Systém je určen pro separaci ochlazeného pyrolýzního plynu, který prošel primárním čištěním a ochlazením, na dvě plynné a jednu kapalnou frakci s následným skladováním plynných frakcí ve svazcích vysokotlakých lahví. Pyrolýzní plyn je do systému přiváděn potrubím 50 mm o tlaku nepřesahujícím 1 bar a teplotě nepřesahující 35°C, očištěný od síry a vysoce korozivních složek. Pomocí tří kompresorů o výkonu 25 m3 za hodinu (každý) je pyrolýzní plyn stlačován a přiváděn do separace. Kondenzát, což je lehká uhlovodíková hořlavá kapalina, je ze systému odváděn přes vysokotlakou nádrž (provozní tlak 200 bar). Odvod kondenzátu je v rámci dodávky realizován odbočkou DN20 na vnější stěnu kontejneru. Tlak kondenzátu v systému je 200 bar. Stlačený plyn prochází absorpčními kolonami, které zajišťují jeho separaci na lehkou frakci obsahující zvýšenou koncentraci vodíku a těžkou frakci. Každá frakce je skladována při tlaku 200 barů v příslušném svazku vysokotlakých lahví, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti kontejneru. Kontejner je vyroben v provedení ATEX.

2021

Filák s.r.o. (Czech Republic)

Filák s.r.o. (Czech Republic)

ACTROM (Analytically Controlled Thermal Recombination of Organic Matter), proces tepelné rekombinace organické hmoty, který je umožněn procesní analytickou technologií založené na chromatografii.

2021

TECTRA (Czech Republic)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Ostrava

MAG plynový chromatograf, bioplyn

2021

Ohio Lumix (USA)

Ohio Lumix (USA)

Analysis of sulfur-containing compounds in natural gas/biomethane is performed in accorance with ISO 19739:2004

2021

Millenium Technologies a.s. (Czech Republic)

Millenium Technologies a.s., Vědecko-technický park v Dubé u České Lípy

Process Gas Chromatography Complex for Plasma Gasification System//Procesni analytický komplex pro analýzu produktů plazmového zplyňování

2019

Hedviga Group a.s. (Czech Republic)

Hedviga Group a.s.

Process Gas Chromatography Complex for Pyrolysis Gas Analysis//Procesni analytický komplex pro analýzu pyrolytických produktů

2019

Tecnimont (Italy)

Amurskiy GPZ (Russia)

Heat exchangers // Tepelné výměníky

2018

Alternative Energy Systems a.s. (Czech Republic)

Alternative Energy Systems a.s.

Process Gas Chromatography Complex for Pyrolysis Gas Analysis, version 2.0 //Procesni analytický komplex pro analýzu pyrolytických produktů

2018

Hedviga Group a.s. (Czech Republic)

Hedviga Group a.s.

Process Gas Chromatography Complex for Pyrolysis Gas Analysis, version 2.0 //Procesni analytický komplex pro analýzu pyrolytických produktů

2017

Hedviga Group a.s. (Czech Republic)

Hedviga Group a.s.

Process Gas Chromatography Complex for Pyrolysis Gas Analysis, version 1.0 //Procesni analytický komplex pro analýzu pyrolytických produktů

2017

Chart Ferox a.s. (Czech Republic)

Novatek (Russia)

Subsystems for LNG mobile fuelling station // Dodávka technologických subsystémů pro Plnící stanice zkapalněného zemního plynu (LNG)

2017

ПАО "НК "Роснефть"

ООО "РН-Краснодарнефтегаз"

Узлы учета нефтепродуктов по объектам: ГУ-19 м/р Дыш, ГЗУ-2, ГЗУ-3 Сладковско-Морозовское, ГЗУ-Чумаковская

2017

ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "Оренбургнефть"

Изготовление, поставка, проведение пусконаладочных и строительно-монтажных работ по объекту: СИКГ Гаршино-ЗГПП

2017

АО "РН-Снабжение"

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ"

Объект: "АГРС для газоснабжения наливного терминала на ст. Коротчаево". Поставка автоматизированной газораспределительной станции (АГРС)

2017

ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "Оренбургнефть"

Изготовление, поставка, проведение пусконаладочных и строительно-монтажных работ по объекту:(Росташинская УПН) - СИКГ на линии котельной, СИКГ на линии компрессоров, СИКГ Росташи-ЗГПП"

2017

ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "Оренбургнефть"

Изготовление, поставка, проведение пусконаладочных и строительно-монтажных работ по объекту:Вахитовского м.р. - СИКГ на топливный газ на компрессора"

2017

ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "Оренбургнефть"

Изготовление, поставка, проведение пусконаладочных и строительно-монтажных работ по объекту:(ДНС Романовского) - СИКГ на ФВД"

2017

ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "Оренбургнефть"

Изготовление, поставка, проведение пусконаладочных и строительно-монтажных работ по объекту:(Дон-Сыртовское м/р)/ СИКГ ФВД, СИКГ ФНД, СИКГ газ на печи, СИКГ выход с ДНС"

2017

ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "Оренбургнефть"

Изготовление, поставка, проведение пусконаладочных и строительно-монтажных работ по объекту:(Восточно-Капитоновское м/р)/ СИКГ ФВД, СИКГ ФНД, СИКГ ФВД-2, СИКГ ФНД-2"

2017

ПАО "Газпром"

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

ГИС Котловка

2016

НК "Роснефть"

ООО "РН-Юганскнефтегаз"

КС Правдинского месторождения/ СИКГ на собственные нужды

2016

ООО "БЫКОВОГАЗ"

ООО "БЫКОВОГАЗ"

Обустройство Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения с установкой комплексной подготовки газа (УКПГ). Секция 900 газораспределения/ Поставка технологического блока редуцирования и газораспределения топливного газа.

2016

ПАО "НК "Роснефть"

ООО "РН-Краснодарнефтегаз"

Обустройство скважин, выходящих из эксплуатационного бурения №2199, 2200, 2201, 2202, 2206 Анастасиевско-Троицкого месторождения. Поставка систем измерения количества и параметров газа (СИКГ) – 3 шт.

2016

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

Насосная станция перекачки нефти и закачки пластовой воды "УПСВ Южный Терехевей"

Узлы измерения расхода газа на газопроводе Краснодарский край – Крым

2016

ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ГУП РК "Черноморнефтегаз"

Узлы измерения расхода газа на газопроводе Краснодарский край – Крым

2016

ООО "ННК-Саратовнефтегаздобыча"

ООО "ННК-Саратовнефтегаздобыча"

Коммерческий узел учета расхода газа и физико-химических показателей качества газа на площадке узла подключения промыслового газопровода от УКПГ "Коптевское" к распределительному газопроводу "Мокроус-Самара-Тольятти" ООО "Газпром трансгаз Саратов"

2015

ОАО "Самаранефтегаз"

ОАО "Самаранефтегаз"

Поставка СИКГ 25 шт.

2015

ООО "ННПО"

ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (ООО "ННПО")

Передвижная поверочная установка

2015

ОАО "ЛУКОЙЛ"

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"

Трубопровод подачи природного газа в ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", используемого в качестве сырья на установке производства водорода, проектируемого в составе Комплекса глубокой переработки ВГО, 1-й этап. Изготовление, поставка и комплекс работ по узлу коммерческого учета газа.

2015

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Реконструкция газопровода "Домбаровка-Оренбург" с обеспечением реверсивной работы Площадка ГИС "Саракташ".

2015

ТЭЦ МЭИ

ТЭЦ МЭИ

Коммерческие узлы учета.

2015

ООО "БЫКОВОГАЗ"

ООО "БЫКОВОГАЗ"

Поставка узла измерения расхода газа.

2015

ОАО "Оренбургнефть"

Зайкинское ГПП

Поставка коммерческого узла учета газа.

2015

ОАО "Газпром нефтехим Салават"

ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"

Узел измерений природного газа (УИПГ) для ПГУ-410Т г.Салават

2015

НК "Роснефть"

ООО "РН-Краснодарнефтегаз"

СИКГ с ДКС на УПТГ "Газелан"

2015

НК "Роснефть"

ЗАО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод", Нефтегорск, Самарская область

Узел учета ШФЛУ

2015

НК "Роснефть"

ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (ООО "ННПО")

Передвижная поверочная установка

2015

НК "Роснефть"

ЗАО "Отрадненский ГПЗ", Отрадный, Самарская область

Система измерения количества и параметров попутного нефтяного газа I-ой ступени сепарации нефти, системы измерения количества и параметров попутного нефтяного газа II-ой ступени сепарации нефти, системы измерения количества и параметров сухого отбензиненного газа, системы измерения количества и показателей качества сухого отбензиненного газа

2015

НК "Роснефть"

ЗАО "Нефтегорский газоперерабатывающий завод", Нефтегорск, Самарская область

Узел учета СОГ, подаваемого в ООО "Газпром трансгаз Самара" Техническое перевооружение объекта: "Система измерений количества и параметров сухого отбензиненного газа, передаваемого в магистральный трубопровод ООО "Газпром трансгаз Самара", и принимаемого природного газа от ООО "Газпром трансгаз Самара"

2015

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"

ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", г. Волгоград

Узел учета газа (УУГ) для установки производства водорода КГП ВГО

2015

АО "НГСК КазСтройСервис"

ТОО "Азиатский Газопровод", Казахстан, Шардаринский р-н, пос. Узун-Ата

Линия замера расхода газа в рамках проекта "Увеличение мощности магистрального газопровода Казахстан-Китай"

2015

АО "НГСК КазСтройСервис"

ТОО "Азиатский Газопровод", Казахстан

Анализаторные кабины для использования на компрессорной станции (С)КС5 в рамках проекта "Увеличение мощности магистрального газопровода Казахстан-Китай"

2014

ОАО "ТГК-6"

Новогорьковская ТЭЦ, г. Кстово

Узел коммерческого учета газа на ПГУ

2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром межрегионгаз Тула"

УУГ передаваемого на границе раздела сетей ОАО "Тулаоблгаз" и ОАО "Калугаоблгаз". Расходомерный комплекс для коммерческого узла учета расхода газа

2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

Оборудование ГИС на объекте: Газопровод-отвод от газопровода "Джубга-Лазаревское-Сочи" до Туапсинского НПЗ. Совмещенная технологическая площадка ГИС на 12 км

2014

ООО "Воронежросагро"

ООО "Воронежросагро"

Система учета пальмового масла

2014

НК "Роснефть"

ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"

Учет углеводородных сред

2013

"Газпром трансгаз Самара"

ООО "САМАРААВТОГАЗ"

Внешние сети газоснабжения АГНКС-1, г. Тольятти. Поставка измерительного комплекса "Флоусет"

2014

ООО "Севернефть-Уренгой"

ООО "Севернефть-Уренгой"

Блок насосной конденсата для перекачки стабильного конденсата на УКПГ Западно-Ярояхинского лицензионного участка

2013

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Оренбург" ОГПЗ

Налив в автомобильные и железнодорожные цистерны смеси природных меркаптанов.

2013

Нефтехимический холдинг САНОРС

 ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"

Наливная эстакада МТАЭ (Эфир метил-трет-амиловый).

2013

Нефтехимический холдинг САНОРС

 ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"

Учет пропана марки А и Б.

2013

Нефтехимический холдинг САНОРС

 ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"

Учет ШУФ (широкой углеводородной фракции).

2013

ОАО "Русснефть"

ООО "Томская нефть"

Оперативный учет сырой нефти.

2013

ООО "Деловой союз 2000"

ООО "Деловой союз 2000"

Система налива дизельного топлива в автоцистерну.

2012

Нефтехимический холдинг САНОРС

ЗАО "СамараОргсинтез"

Учет пропан-пропиленовой фракции.

2012

Нефтехимический холдинг САНОРС

 ЗАО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"

Учет гексановой фракции.

2012

ОАО "Татнефть"

НГДУ "Джалильнефть"

Учет нефти сырой.

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АГРС-30 Измерительный комплекс "FLOWSIC 600" DN 100 Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 100

2012

ОАО "Газпром"

Волжская ТЭЦ-2

Поставка расходомерного комплекса для коммерческого узла учета расхода газа на базе УЗР FLOWSIC600 DN500 PN16 P4

2012

ОАО "Тольяттиазот"

ОАО "Тольяттиазот"

Поставка узла редуцирования и пункта замера газа перед газовыми сетями на базе УЗР FLOWSIC600 DN50 PN100 P4

2012

ОАО "Газпром"

ВолгоГРЭС, Волжская ТЭЦ-1

Поставка расходомерного комплекса для коммерческого узла учета расхода газа на базе УЗР FLOWSIC600 DN600 PN16 P4

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

Поставка расходомерного комплекса для коммерческого узла учета расхода газа на базе УЗР FLOWSIC600 DN100 PN16 P2

2012

ОАО "Газпром"

КС "Волховская"

КС "Волховская" Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 80

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром межрегионгаз Киров"

Киров Биохим завод. Поставка измерительного комплекса на базе УЗР FLOWSIC600 DN150 PN16 P4

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АГНКС №2 Ульяновск, ООО "Самараавтогаз" Измерительный комплекс" FLOWSIС 600" DN 100

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АГРС-30 Среднее Аверкино Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 100 и DN 150

2011

ООО "Компрессор Газ"

ООО "Компрессор Газ"

Поставка ультразвукового расходомер FLOWSIC 600 DN 80 PN 100 P4

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Вологда -регионгаз"

ОАО "ТГК №2 Вологодская ТЭЦ Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 500

2010

ОАО "Газпром"

КС "Портовая"

КС "Портовая" Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 150

2009-2010

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

ГИС "Дзуарикау-Цхинвал "Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 200, Диафрагменные расходомеры

2009-2010

ОАО "Газпром"

ООО "Челябинск-регионгаз"

ТЭЦ-1, ТГК-10 Измерительный комплекс "FLOWSIC 600" DN 500

2009-2010

ОАО "Газпром"

ООО "Челябинск-регионгаз"

ТЭЦ-2, ТГК-10 Измерительный комплекс "FLOWSIC 600" DN 500

2009-2010

ОАО "Газпром"

ООО "Челябинск-регионгаз"

ТЭЦ-3, ТГК-10 Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 400

2009-2010

ОАО "Газпром"

ООО "Челябинск-регионгаз"

Котельная Северо-Западная, ТГК-10 Измерительный комплекс "FLOWSIC 600" DN 500

2009-2010

ОАО "Газпром"

ООО "Челябинск-регионгаз"

Котельная Юго-Западная, ТГК-10 Измерительный комплекс "FLOWSIC 600" DN 400

2009-2010

ОАО "Газпром"

ООО "Челябинск-регионгаз"

Челябинская ГРЭС, ТГК-10 Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 500

2009-2010

ОАО "Газпром"

ООО "Челябинск-регионгаз"

Котельная г. Верхний Уфалей, ТГК-10 Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 250

2007-2010

ОАО "Газпром"

ООО" Самарарегионгаз"

ООО "СВГК" Узлы учета расхода газа (RVG, TRZ, ВРСГ)

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Махачкала"

ООО "Кавказавтогаз" Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 100

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

Западно-Таркосалинское месторождение Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 500

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Костромарегионгаз"

Котельная ООО "Мотордеталь" Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 200

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

ГИС "Добрянка" Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 100 Измерительный комплекс "FLOWSIC 600" DN 80

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Петербург-регионгаз"

ТЭЦ Центрального района ОАО "НПО ЦКТИ" Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 250

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Петербург-регионгаз"

1-я Красносельская котельная ГУП "ТЭК Спб" Измерительный комплекс "FLOWSIC 600" DN 250

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Петербург-регионгаз"

Котельная "Парнас-4", ГУП "ТЭК Спб" Измерительный комплекс "FLOWSIC 600" DN 400

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Петербург-регионгаз"

Котельная "ЭУ-7", ГУП "ТЭК Спб" Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 400

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

ГИС "РСО-Алания" Расходомеры перепада давления

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

ГИС "Верхний Ларс "Расходомеры перепада давления

2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Чайковский"

ГРС "Кизнер" Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 100

2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

Западно-Таркосалинское месторождение Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 500

2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

Западно-Таркосалинское месторождение Измерительный комплекс "FLOWSIС 600" DN 300

2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь

ГИС КС "Моздок" Расходомеры перепада давления

2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

Западно-Таркосалинское месторождение, блок замера газа Измерительный комплекс DN 150

2007

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Югорск"

ГИС "Пангоды" Расходомеры перепада давления

2014

ЗАО "Осколцемент"

ЗАО "Осколцемент"

Поставка УИРГ. Инвестиционный проект 309_ГСИП/42 "Приобретение и установка хроматографа (калориметра) с модульным зданием, с заменой Суперфлоу" программы тех.перевооружения ЗАО "Осколцемент".

2014

ОАО "ЯТЭК"

ОАО "ЯТЭК"

УИРГ в точке подключения на выходе "Установки комплексной подготовки газа УКПГ" Мастахского ГКМ и УИРГ в точке подключения на выходе "Установки комплексной подготовки газа УКПГ-2" Средневилюйского ГКМ

2014

ОАО "ЛУКОЙЛ"

ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка" (ООО "ЛУКОЙЛ-ПНГП")

"Строительство дожимной компрессорной станции" для подключения к ГТС ОАО "Газпром" в два этапа

2013

ОАО "ЛУКОЙЛ"

ООО "Ставролен"

Поставка АУККГ. Газопровод ООО "СТАВРОЛЕН" - КС "ГЕОРГИЕВСКАЯ"

2013

ОАО "ТНК-ВР"

ОАО "ТНК-Нягань"

Поставка системы измерений количества и параметров свободного (попутного) нефтяного газа в поселок Талинский

2013

ОАО "ТНК-ВР"

ОАО "Варьеганнефтегаз"

СИКГ для системы аварийного сброса газа на факел газотурбинной электростанции, Верхнеколик-Еганск

2012-2013

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

УИРГ на газопроводе-отводе на Джубгинскую ТЭС

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Москва"

Поставка пункта замера расхода газа Касимовского ПХГ

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

Газопровод-отвод и ГРС Горбатовка. Поставка пункта замера расхода газа

2012

ЗАО "Интенсификация и повышение отдачи нефтепластов"

ООО "ОЙЛИНВЕСТСЕРВИС"

УИРГ для Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ухта"

ГИС в районе КС "Бабаевская"

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

ГРС Камышин

2012

ОАО "Оренбургнефть"

Зайкинское ГПП

Поставка коммерческого узла учета газа

2012

ОАО "Оренбургнефть"

ОАО "Оренбургнефть"

Поставка коммерческого узла учета газа Покровская УКПГ

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром ПХГ"

Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской станции подземного хранения газа

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Саратов"

Реконструкция газопровода Саратов - Горький на участке "Починки-Саранск"

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Кубань"

ГРС 4А г. Краснодар Узел измерения расхода и качества газа

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ухта"

Реконструкция газопровода-отвода Оханск-Киров ГИС ЯР

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром ПХГ"

Тех. перевооружение Московского ПХГ

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Томск"

Коммерческий узел измерения газа на Межсистемную перемычку между "Оха-Комсомольск на Амуре" и "Сахалин-Хабаровск-Владивосток"

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

Коммерческий узел измерения расхода газа на АГРС "Ясашная Ташла"

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

Коммерческий узел измерения расхода на АГРС "Тереньга"

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Москва"

Коммерческие узлы измерения расхода газа по реконструкции КРП-16 и байпасной линии

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Калужское ПХГ"

Узел измерения расхода газа Воробьевского и Гдовского горизонта

2010

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

ГИС "РСО-Алания"

2010

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Югорск"

ГИС "Пангоды"

2010

ООО "Южгазэнерджи"

ООО "Южгазэнерджи"

Коммерческий узел измерения газа с УКПГ Кошехабльского ГКМ

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

ГИС "Дзуарикау-Цхинвал"

2009

ООО "Геотехнология"

ООО "Геотехнология"

Коммерческий Узел измерения количества и качества газа

2009

ООО "Газнефтедобыча"

ООО "Газнефтедобыча".

Коммерческий Узел измерения с контролем физико-химических характеристик газа после установки УКПГ. Добринское месторождение

2009

ООО "Диалл- альянс"

ООО "Диалл альянс"

Коммерческий Узел измерения с контролем компонентного состава и сернистых соединений в ПГ

2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

ГИС КС "Моздок"

2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

ГИС "Верхний Ларс"

2006

ОАО "Газпром"

ООО "Самарарегионгаз"

Самарская ТЭЦ, ГРП-1 Коммерческий узел измерения газа

2006

ОАО "Газпром"

ООО "Самарарегионгаз"

Самарская ТЭЦ, ГРП -2 Коммерческий узел измерения газа

2006

ОАО "Газпром"

ООО "Самарарегионгаз"

Филиал Самарской ГРЭС, Привокзальная отопительная котельная Коммерческий узел измерения газа

2006

ОАО "Газпром"

ООО "Самарарегионгаз"

Филиал Самарской ГРЭС, Центральная отопительная котельная Коммерческий узел измерения газа

2004

НК "Роснефть"

Нефтегорский ГПЗ

Нефтегорский ГПЗ Узел измерения сухого отбензиненного газа

2004

НК "Роснефть"

ЗАО "Отрадненский ГПЗ"

ЗАО "Отрадненский ГПЗ" Узел измерения сухого отбензиненного газа

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

АГРС "Кирово-Чепецк", производительность- 260 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

АГРС "Адлер", производительность - 211 500 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

АГРС для Газоснабжения "Кудепстинской ТЭС", производительность – 193 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Камышин", производительность – 120 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АГРС "Ясашная Ташла", производительность - 70 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Уфа"

АГРС "Шакша", производительность – 70 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Саратов"

АГРС "Калининск", производительность – 70 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АГРС "Соль-Илецк", производительность – 62 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АГРС "Екатериновка", производительность - 30 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Уфа"

АГРС "Татлы", производительность - 20 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Самара"

АГРС "Тереньга", производительность- 10 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Заветы Ильича", производительность- 10 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Знаменское", производительность- 10 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Ленинск", производительность- 10 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Кумылженская", производительность- 10 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Киреево", производительность – 5 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Уфа"

АГРС "Москово", производительность – 5 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Черноземный", производительность - 5 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Каменный", производительность – 5 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Кондраши", производительность – 5 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Озерки",

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Островская", производительность – 5 000 м3/час

2012-2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

АГРС "Тихоновка", производительность – 5 000 м3/час

2014

АО "КазМунайГаз"

ТОО "КазГПЗ"

Поставка трех хроматографических комплексов на базе PGC 90.50: для анализа пропановой, этановой и изо-бутановой фракций. Газофракционирующая установка (ГФУ-1)

2014

ОАО "Объединенная нефтехимическая компания"

ООО "Шкаповское ГПП"

ООО "Шкаповское ГПП"

2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Москва" / Острогожское ЛПУМГ

ГИС Валуйки

2014

ГК "Титан"

ОАО "Омский каучук"

ОАО "Омский каучук"

2014

НК "Роснефть"

ОАО "Оренбургнефть"

Коммерческий узел учета газа точки подключения к МГ "Оренбург-Самара" на 243 км. в с. ст. Александровка

2014

ОАО "ЛУКОЙЛ"

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

"БППГ-10, респ. Коми, г. Сосногорск"

2014

ОАО "ТГК-11"

Томская ГРЭС-2

Томская ГРЭС-2

2014

ГК "Интер РАО"

Южно-Уральская ТЭЦ

ГРС Южно-Уральской ТЭЦ

2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

ГИС "Сальская" Южно-Европейского газопровода

2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

ГИС "Котельниково-2"

2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

ГИС "Мокшанская" Южно-Европейского газопровода

2014

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром центрремонт"

Реконструкция компрессорных станций системы газопроводов Северный Кавказ-Центр на участке Привольное-Моздок, КС-7 Невинномысск (I и II этапы реконструкции)

2014

ОАО "Фортум"

Челябинская ГРЭС

БППГ-280

2013

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" ГИС Кореновская

2013

ОАО "ТГК-11" Томский филиал

ОАО "ТГК-11" Томский филиал

ГРП на ГРЭС-2 Томского филиала ОАО "ТГК-11". Модернизация узла учета газа

2013

АО "КазТрансГаз"

МПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50. ГРС-1, ГРС-2, Актау

2013

АО "КазМунайГаз"

ТОО "КазГПЗ"

Поставка трех хроматографических комплексов на базе PGC 90.50: для анализа пропановой, этановой и изо-бутановой фракций. Газофракционирующая установка (ГФУ-2)

2013

ОАО "Газпром"

ООО "Астраханьгазпром". Газоперерабатывающий завод (У505)

Промышленный хроматограф для анализа компонентного состава газа, сероводорода и меркаптанов в природном газе. Реконструкция товарно-сырьевых парков пр-ва №6 на Астраханском ГПЗ. Реконструкция склада сжиженных газов СУГ-2 (У505)

2013

ОАО "ЛУКОЙЛ"

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"

Поставка хроматографического комплекса PGC 90.50. ГИС Находкинского месторождения ТПП "Ямалнефтегаз"

2013

ЗАО НТК "МодульНефтеГазКомплект"

ГК "Туркменгаз"

Комплект промышленного хроматографа PGC 90.50 для контроля углеводородных соединений в газе. Передвижной комплекс для исследования и освоения скважин (Республика Туркменистан)

2013

ООО "Волжские коммунальные системы"

ООО "Волжские коммунальные системы"

Поставка хроматографического комплекса PGC 90.50. Котельная №2 г. Тольятти

2013

ОАО "Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки"

"ТЭЦ-20"

Поставка хроматографического комплекса PGC 90.50

2013

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром ПХГ"

Поставка хроматографического комплекса PGC 90.50. Песчано-Уметская СПХГ, Саратов

2013

ООО "Газнефтесервис"

ООО "Газнефтесервис"

Поставка хроматографического комплекса PGC 90.50 для анализа серосодержащих компонентов. Добринское УКПГ

2013

НК "Роснефть"

ОАО "Верхнечонскнефтегаз"

Поставка хроматографических комплексов на базе PGC 90.50

2013

ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"

ОАО "Ангарская нефтехимическая компания"

Поставка поточных хроматографов для установки производства МТБЭ. НПЗ №МТБЭ-1904-226-ТХ-СТЗ 8

2013

ОАО "Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки"

ООО "Ново-Салаватская ТЭЦ"

Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50 БППГ-80

2012

ЗАО "Самара-Нафта"

ЗАО "Самара-Нафта"

Блок контроля качества сырьевого ПНГ и сухого отбензиненного газа (БККГ)

2012

ОАО "ЛУКОЙЛ"

ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз"

Блочный пункт подготовки газа БППГ-10

2012

ООО "Завод "Газпроммаш"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50 ГРС Елань

2012

ОАО "Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки"

"ТЭЦ-16"

Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50 БППГ-90

2012

"ГОСКО" ООО

Socar Азербайджан

Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50 ГИС Ширвановка

2012

ОАО "Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки"

ОАО "ОГК-2"

Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50 Серовской ГРЭС

2012

ЗАО "Уромгаз"

ООО "Газпром трансгаз Сургут"

Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50 ГРС Красноселькуп

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Надым"

Бованенковское НГКМ УКИГ (Модуль2) ГП-2 Автоматизированный Узел контроля качества ПГ

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Надым"

Бованенковское НГКМ Автоматизированный Узел контроля качества ПГ

2012

ООО "Завод Нефтегазоборудование"

Джубгинская ТЭС

Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50 БППГ

2012

ОАО "Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки"

ТЭЦ-16 Мосэнерго

Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50 БППГ-90

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50 ГРС Иловлинская

2012

ОАО "Оренбургнефть"

ООО "Бугрусланнефть"

Поставка хроматографических комплексов PGC 90.50 для определения содержания сероводорода, метилмеркаптанов и этилмеркаптанов в нефти в количестве Красноярская УПН, Заглядинская УПН

2012

ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка"

ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка"

Поставка анализатора ШФЛУ на базе PGC 90.50

2012

ООО "Газпром межрегионгаз"

ЗАО "Газпром межрегионгаз Астрахань"

Пункт подготовки газа, проект 018В. Поставка хроматографического комплекса на базе PGC 90.50

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь

Блок контроля качества компонентного состава ПГ в блок-модульном исполнении -

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Москва"

Автоматизированный Узел контроля качества ПГ для ГИС "Бурмакино"

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Сургут"

Автоматизированный Узел контроля качества ПГ КС-11 "Богадинская". Узел замера расхода газа ГИС-2

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Казань"

Автоматизированный Узел контроля качества ПГ ГРС "Йошкар-Ола"

2011

SOCAR

Азербайджанская нефтяная компания

Автоматизированный Узел контроля качества ПГ ГИС "Газах"

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газавтоматика

Автоматизированный Узел контроля качества ПИРГ "Совхозное" ПХГ

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

ГРС-80.г.Туапсе Автоматизированный Узел контроля качества компонентного состава

2011

ОАО "Уромгаз"

Няганьская ТЭЦ

Автоматизированный Узел контроля качества ПГ

2011

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

ГРС "Адлер" Автоматизированный Узел контроля качества компонентного состава и сернистых соединений в ПНГ

2011

ОАО "ТНК-ВР"

ОАО "ТНК-ВР" "Самотлорнефтегаз"

УДС -3 Автоматизированный Узел контроля качества компонентного состава и сернистых соединений в ПНГ

2011

ОАО "Газпром"

Адлеровская ТЭЦ

БППГ Адлеровская ТЭЦ Автоматизированный Узел контроля качества ПГ

2011

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"

Нижневартовский ГПК

Блок контроля качества компонентного состава и сернистых соединений в ПНГ в блок-модульном исполнении -

2010

ОАО "ТНК-ВР" - "Сибур"

ОАО "Юграгазпереработка

Нижневартовский ГПК Блок контроля качества сернистых соединений в СОГ

2010

НК "Роснефть"

Приобское ГТЭС

Автоматизированный Узел контроля качества ПНГ

2010

ОАО "Уральская сталь"

ОАО "Уральская сталь", ГРП -3

Автоматизированный узел контроля качества ПГ на ГРП -3

2010

ООО "Южгазэнерджи"

ООО "Южгазэнерджи"

Автоматизированный Узел контроля качества компонентного состава и сернистых соединений в составе КУУГ Кошехабльского ГКМ

2010

ЗАО "Печернефтегазпром"

ЗАО "Печернефтегазпром"

ГРС-1 г. Нарьян-Мар Автоматизированный Узел контроля качества ПГ

2010

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Югорск"

СОГ -4 Автоматизированный Узел контроля качества сжиженных газов

2010

ОАО "Газпром"

ООО "Астраханьрегионгаз"

Автоматизированный Узел контроля качества ПГ

2010

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Москва"

АГРС "Снежеть-15" г. Касимов

2010

ОАО "Газпром"

Няганьская ГРЭС

Автоматизированный Узел контроля качества ПГ

2009-2010

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

Автоматизированный Узел контроля качества газа в составе ГИС "Дзуарикау-Цхинвал"

2008-2010

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Оренбург", ОГПЗ

Автоматизированный комплекс для контроля состава дымовых газов

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Югорск"

КС "Ямбургская" Автоматизированный Узел контроля качества ПГ

2009

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

Автоматизированный Узел контроля качества ПГ

2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Саратов"

Автоматизированные Узлы контроля качества газа: ГРС Степное, ГРС2, ГРС-7, ГРС "Ртищево", ГРС "Балаково", ГРС "Петровск", ГРС "Пугачев" и др.

2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Саратов"

Автоматизированные Узлы контроля качества газа в составе Замерного Узла. Александрово-Гайское ЛПУМГ

2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Казань"

Автоматизированные Узлы контроля качества газа: ГРС-Казань, ГРС-Заинск, ГРС-Нижнекамск, ГРС-Елабуга и др.

2007-2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Москва"

Автоматизированные Узлы контроля качества газа: ГРС "Ново Мичуринск", ГРС "Шатура", "Алгасово", КРП-10-17(МУЭГ), ГРС "Липецк" - 2, ГРС "Ростов", ГРС "Таганрог", ГРС "Белгород", ГРС "Курск", ГРС "Ярославль-2" и др.

2007-2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Уфа"

Автоматизированные Узлы контроля качества газа: ГРС УФА-2, ГРС Карманово, "Ново-Александровка", ГРС" Туймазы", ГРС "Стерлитамак"

2007-2008

ОАО "Газпром"

ООО "Петербургрегионгаз"

Автоматизированные Узлы контроля качества газа: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-5, ТЭЦ-7 и др.

2007-2008

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Ухта"

Автоматизированные Узлы контроля качества газа в составе в составе ГРС "Буй", ГРС "Кадуй", ГРС-1 Шекснинское ЛПУ

2005-2007

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Оренбург" ОГПЗ

1) Автоматизированный Узел контроля качества газа - измерительные трубопроводы №20-22 направление "Совхозное", 2) Автоматизированный Узел контроля качества газа - измерительные трубопроводы №07-11 направление "КПО б.в.-ГПЗ", 3) Автоматизированный Узел контроля качества газа - измерительные трубопроводы №10-14 направление "Самара", 4) Автоматизированный Узел контроля качества газа - измерительные трубопроводы №01 У-195

2006

"Карачаганак Петролеум Оперейтинг", ООО "Топан"

КПО г. Аксай, Казахстан

Автоматизированный Узел контроля качества сернистых соединений в ПГ

2013

ОАО "Оренбургнефть"

Лаборатория ФХИ ООО "Альтаир"

Оснащение ХАЛ. Поставка хроматографических комплексов 'Хроматэк-Кристалл 5000.2(6) в кол-ве 2 шт.

2013

ОАО "Газпром"

"Газпром трансгаз Волгоград"

Оснащение ХАЛ. Поставка хроматографического комплекса 'Хроматэк-Кристалл 5000." в кол-ве 2 шт.

2013

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Москва"

Поставка систем отбора проб природного газа СОГ в кол-ве 4 шт.

2010-2013

НК "Роснефть"

Нефтегорский ГПЗ

Оснащение ХАЛ лабораторными хроматографами для контроля компонентного состава включая сероводород и меркаптаны входящего ПНГ и продуктов его переработки: СОГ, ШФЛУ, Всего 5 хроматографов, Техническое обслуживание и метрологическое сопровождение, Оснащение лаборатории вспомогательным оборудованием и лабораторной мебелью

2010-2013

НК "Роснефть"

ОАО "Новокуйбышевский НПЗ"

Оснащение ХАЛ. Поставка хроматографического комплекса 'Хроматэк-Кристалл 5000.2" – 4 шт.

2009-2013

ОАО "Сибур"

ООО "Новокуйбышевская химическая компания"

Оснащение ХАЛ лабораторными хроматографами для контроля компонентного состава сырья и продуктов получения изопрена. Всего 26 хроматографов, техническое обслуживание и метрологическое сопровождение

2007-2013

ОАО "АВТОВАЗ"

Центральная химическая лаборатория

Оснащение лаборатории лабораторными хроматографами и анализаторами для контроля воздуха рабочей зоны и экологического мониторинга. Всего 14 анализаторов. Техническое обслуживание и метрологическое сопровождение

2006-2013

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Оренбург" Гелиевый завод, ОГПЗ

Оснащение ХАЛ лабораторными хроматографами для контроля качества товарного гелия (лабораторный комплекс "Гелий – Микро", товарных ПГ и ШФЛУ. Всего 16 хроматографов. Техническое обслуживание и метрологическое сопровождение

2006-2013

ОАО "ТНК-ВР"

"Зайкинское ГПП", "Бузулукнефть", "Сорочинскнефть", "Оренбургнефть"

Оснащение ХАЛ лабораторными хроматографами для контроля компонентного состава включая сероводород и меркаптаны входящего ПНГ и продуктов его переработки: СОГ ШФЛУ. СУГ. Всего 14 хроматографов. Техническое обслуживание и метрологическое сопровождение

2005-2013

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром добыча Астрахань", ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", ООО "Газпром трансгаз Саратов" ООО "Газпром трансгаз Волгоград", ООО "Газпром трансгаз Самара", ООО "Газпром добыча Ямбург", "Газпром добыча Уренгой", ООО "Газпром добыча Ноябрьск" ООО, "Газпром трансгаз Югорск"

Оснащение ХАЛ лабораторными хроматографами для контроля качества ПГ, включая сернистые соединения, НГК. Всего 59 хроматографов. Техническое обслуживание и метрологическое сопровождение.

2005-2013

НК "Роснефть"

ЗАО "Отрадненский ГПЗ"

Оснащение ХАЛ лабораторными хроматографами для контроля компонентного состава включая сероводород и меркаптаны входящего ПНГ и продуктов его переработки: СОГ ШФЛУ. Всего 6 хроматографов. Оснащение лаборатории вспомогательным оборудованием и лабораторной мебелью. Техническое обслуживание и метрологическое сопровождение.

2012

ОАО "Газпром"

ООО "Газпром трансгаз Томск"

Поставка хроматографических комплексов "Хроматэк-Кристалл" в кол-ве 3 шт.

2012

ОАО "Газпром"

Газпром трансгаз Нижний-Новгород

Поставка систем отбора проб природного газа СОГ в кол-ве 7 шт.

2012

ОАО "Оренбургнефть"

ОАО "Оренбургнефть"

Поставка комплекса аппаратно-программного на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000.1" для определения компонентного состава нефти по ГОСТ Р 50802 в кол-ве 2 шт.

2012

ЗАО "Отрадненский ГПЗ"

ЗАО "Отрадненский ГПЗ"

Поставка комплекса аппаратно-программного на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000.2" вар. 6

2012

ОАО "Оренбургнефть"

Зайкинское ГПП

Поставка хроматографических комплексов 'Хроматэк-Кристалл в кол-ве 7 шт.

2011

ООО "Терминал"

ООО "Терминал"

Поставка комплекса аппаратно-программного на базе хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000.1"

2009

НК "Роснефть"

ООО "СамараНИПИнефть"

Поставка трех хроматографических комплексов для измерения состава ПГ и ПНГ, нефти. Техническое обслуживание и метрологическое сопровождение

BRK Technologies s.r.o.
SPOLEČNOST

O společnosti
Kontakty
Reference
Nová pracovní místa
INŽENÝRING

Projektování
Dodávky a inženýring
AUTOMATIZACE

Automatizace
ANALYZÁTORY

Procesní plynové chromatografy MAG
Procesní plynové chromatografy MAG P
Downloads
PLYNÁRENSTVÍ

Regulační stanice plynu
Systemy pro analýzu plynů
Akustická kamera pro detekci úniku plynů
VODÍK

Pyrolýza metanu pro obohacování zemního plynu a bioplynu vodíkem
ENERGETIKA

Energetika
EX

Zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu
FITINKY

Fitinky, Ventily, Filtry
Internetový obchod
Konverter fitinků
MODULÁRNÍ

Technologické kontejnery
Modulární Laboratoře